Don Bosco Szaléziak

A Szalézi Társaság apostoli célja: az ifjúság oktatása és nevelése iskolákban, szakiskolákban és különféle ifjúsági intézményekben. A szalézi közösségek életét jellemzi az egyszerűség, a derűs légkör, az evangéliumi merészség, az alkotókedv, a mély lelki élet és az ebből fakadó öröm.

Köszöntő

Kedves Érdeklődő! Köszöntjük honlapunkon!

Honlapunk betekintést kíván nyújtani a Szalézi Intézmény Fenntartó életébe. Híreket, információkat találhat intézményeinkről, a legfrissebb eseményekről, a szalézi pedagógiáról.

A Don Bosco Szalézi Társasága által létrehozott és működtetett köznevelési ügyekkel foglalkozó Szalézi Intézmény Fenntartó felelős a fenntartása alá tartozó intézményekben folyó, Bosco Szent Jánosnak, mint rendalapító munkásságának, elveinek, a „Megelőző Módszer”-nek megfelelő hitéleti, nevelési-oktatási és szociális tevékenységért.

A szalézi intézmények legfőbb irányítójaként gondoskodik az intézmények feladatellátásához szükséges pedagógiai és gazdasági támogatásáról.

A Szalézi Intézmény Fenntartó alapelvei összhangban kell, hogy legyenek azokkal az alapelvekkel, amelyek a szalézi oktatási-nevelési és szociális intézményekre vonatkoznak. Ezek óvodai, alsó- és középfokú illetve felsőfokú oktató-nevelő és szociális feladatokat látnak el. Nevelési céljaikban, programjukban a Don Bosco Szalézi Társasága Alapszabályait, valamint a Római Katolikus Egyház irányítását fogadják el.

Fontos feladatunknak tekintjük a szalézi intézmények közötti összefogást, kapcsolattartást és szakmai testületekben való együttmunkálkodást. Szervezetünk különösen törekszik a nevelési-oktatási, szociális és egyéb szakmai tevékenységek minőségének folyamatos fejlesztésére, az intézményeink munkájának támogatására, hazai és külföldi érdekképviseletére.

Jó böngészést kívánunk!

Céljaink

Az iskola Don Bosco szándéka szerint "becsületes polgárokat és jó keresztényeket" igyekszik nevelni, segítve a fiatalok felnőtté válását. Általános célja ezért, hogy képesek legyenek felelősségteljesen gondolkodni, legyenek szabadok, tisztelettel legyenek mások iránt, legyenek elkötelezettek és keményen dolgozzanak, tanuljanak. A szalézi iskola célja, hogy az iskola a maga sajátos eszközeivel és lehetőségeivel hozzájáruljon a kultúra, a gazdaság és a társadalom keresztény értékek szerinti átformálásához. A szalézi iskola így egyszerre nevel és evangelizál. A szalézi iskola ismertetőjegyei nem önmagukban, hanem harmonikus egységükben alkotják meg a sajátosan szalézi iskolát.

Intézményeink

A Szalézi Intézmény Fenntartó által működtetett intézmények óvodai, alsó- és középfokú, illetve felsőfokú oktató-nevelő és szociális feladatokat látnak el. Nevelési céljaikban, programjukban a Don Bosco Szalézi Társasága Alapszabályait, valamint a Római Katolikus Egyház irányítását fogadják el.

Bővebben rólunk